فرآیند آبگیری و بازیافت کاتالیست های مستعمل

صنعت نفت در اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است و یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی کشور عزیزمان ایران محسوب می شود . در صنایع پتروشیمی برای افزایش سرعت واکنش ها از موادی به نام کاتالیست ها بهره می برند . کاتالیست ها ماده ای هستند که می توانند بدون آنکه خود در واکنش مصرف شوند ، منجر به تغییر سرعت در واکنش های شیمیایی شوند .این کاتالیست ها پس از چند چرخه ی مصرف تبدیل به پسماند می شوند . بنابراین برای جلوگیری از دفن آنها در لندفیل ها نیاز به مدیریت دارند . یکی از راه های مدیریت پسماند ، بازیافت فلزات موجود در این کاتالیست ها می باشد . برخی از کاتالیست ها دارای حجم قابل توجهی از فلزات گرانبها ( مانند پلاتین ، پالادیوم و . . . ) می باشند .شرکت یاسین شیمی ققنوس با استفاده از روش های نوین و بر پایه دانش های جدید قادر به آبگیری و بازیافت فلزات گرانبهای موجود در کاتالیست های مستعمل می باشد . فلزات گرانبهای استحصال شده به صورت نمک فلزات گرانبهای موردنیاز برای ساخت این کاتالیست ها در آمده و در اختیار صنایع مربوطه قرار می گیرد .